U Zagrebu je otvoren Silent Caffe, prvi kafić u kome su zaposleni gluvi i nagluvi konobari, a ovaj projekat zagrebačkog Saveza gluvih i nagluvih i Gradske kancelarije za ekonomiju, rad i preduzetništvo pokazuje da teškoće u komunikaciji ne moraju biti nepremostiv problem.

Samo naizgled običan zagrebački kafić - "Silent Caffe" projekat je kojim bi trebalo da se premoste razlike i razbiju predrasude. Konobari koji u njemu rade - gluve su osobe.

Kompletan tekst i video na sajtu HRT