Kristina Sun Kim (Christine Sun Kim)
|
TED Fellows Retreat 2015

Rođena sam gluva i učili su me da verujem da zvuk nije deo mog života. Verovala sam da je to istina. Ipak, sada shvatam da uopšte nije bilo tako.

Zvuk je poprilično bio deo mog života, zaista, svakodnevno mi je bio na pameti. Kao gluva osoba koja živi u svetu zvuka, to je kao da živim u stranoj zemlji, slepo sledeći njena pravila, običaje, ponašanja i norme, nikada ih ne preispitujući.

Pogledajte kompletan prilog