U Zagrebu je otvoren Silent Caffe, prvi kafić u kome su zaposleni gluvi i nagluvi konobari, a ovaj projekat zagrebačkog Saveza gluvih i nagluvih i Gradske kancelarije za ekonomiju, rad i preduzetništvo pokazuje da teškoće u komunikaciji ne moraju biti nepremostiv problem.