RIK preporučuje političkim strankama u Srbiji da uključe osobe sa invaliditetom u rad izbornih organa

Članovi Republičke izborne komisije Vesna Mizdrak i Zoran Lukić i zamenik sekretara RIK Branko Marinković i članica predsedništva Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije Gordana Rajkov složili su se da je izuzetno bitno uključiti osobe sa invaliditetom u rad izbornih organa, te da bi takvu preporuku trebalo uputiti političkim partijama.

Uskoro na našem youtube kanalu:

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević otvorio je danas Sajam "J=dnaki" poručujući da je to pravo mesto na kojem se može razgovarati o problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u našoj zemlji, kao i da te osobe moraju da imaju prava kao i svi ostali.

PAŽNJA, PAŽNJA! Kako će jedan dokument omogućiti da hendikep gluvih postane vidljiv?

Regulatorno telo za elektornske medije
Program pristupačan osobama sa invaliditetom


Savet Regulatornog tela za elektronske medije
PREPORUKA o većoj dostupnosti programskih sadržaja osobama sa invaliditetom

Attachments:
Download this file (Izveštaj o pristupacnosti programa osobama sa invaliditetom 2019.pdf)Izveštaj1916 kB
Download this file (Preporuka o vecoj dostupnosti programskih sadrzaja osobama sa invalidetom.pdf)Preporuka225 kB
Predstavljen Poseban izveštaj Zaštitnika građana "Pristupačnost za sve"


Osobama sa invaliditetom u Srbiji još uvek je otežan pristup javnim institucijama kao i informacijama od javnog značaja, a među glavnim razlozima je nedostatak strategija i planova prema kojima bi se u predviđenim fazama objekti prilagođavali svim kategorijama stanovništva.

Ovo je jedan od zaključaka posebnog izveštaja Zaštitnika građana „Pristupačnost za sve“, o kome su govorili

Pristupačnost medija i medijskih programa za osobe sa invaliditetom tokom izbora za odbornike u Skupštini Grada Beograda 4.marta 2018. godine

Osobe sa invaliditetom u Srbiji se susreću sa različitim vidovima uskraćivanja prava, uključujući tu prepreke u ostvarivanju izbornih prava. Ove prepreke, u zavisnosti od vrste invaliditeta, obuhvataju isključivanje iz izbornog prava (osobe lišene poslovne sposobnosti), onemogućavanje glasanja na izborni dan zbog nepristupačnosti biračkih mesta (osobe koje imaju potreškoća u kretanju ili se kreću uz pomoć kolica), povredu tajnosti glasanja (slepe i slabovide osobe). Gluve i nagluve osobe se suočavaju sa najvećom preprekom pri ostvarivanju prava na informisanje o temama od opšteg značaja, kojima ne mogu da pristupe upravo zbog svog invaliditeta.

Kompletan preged možete pročitati u dokumentu u prilogu

Attachments:
Download this file (Pristupacnost medija i medijskih programa za osi.pdf)Istraživanje604 kB

Kohlearna implantacija je trenutno najveće medicinsko dostignuće jer omogućava da se u potpunosti otkloni gluvoća

Gluvi i nagluvi ljudi u Srbiji često se osećaju kao stranci u sopstvenoj državi.
Borba osoba sa oštećenjem sluha za poboljšanje uslova života je teška i podrazumeva brojne prepreke koje u Srbiji postoje decenijama.

Studentkinje Animacije u inženjerstvu Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu osmislile su aplikaciju SignVOICE, koja prevodi govor u znakovni jezik sa ciljem da učine lakšim svakodnevni život ljudi sa oštećenim sluhom, i tako osvojile treće mesto u finalu međunarodnog takmičenja kompanije Devoteam u Parizu.