Država je ostvarila znatan napredak u unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u zakonskoj regulativi, a ostali su ključni problemi za rešavanje, a to su isključenost iz društva i nezaposlenost, rekla je danas predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković.

Ona je, povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra, pod sloganom „Pristupačna budućnost“ u Skupštiini Srbije pozvala osobe sa invaliditetom da „zajednički rade do pune uključenosti u društvenu zajednicu“.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević otvorio je danas Sajam "J=dnaki" poručujući da je to pravo mesto na kojem se može razgovarati o problemima sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u našoj zemlji, kao i da te osobe moraju da imaju prava kao i svi ostali.

Međnarodni Dan tolerancije

Vаžnоst tоlеrаnciје i rаvnоrаvnоsti nikаdа niје višе isticаnа nеgо u pоslеdnjе vrеmе, dоk је u prаksi nеtоlеrаnciја prisutnа nа svim nivоimа rеklа је pоvоdоm Меđunаrоdnоg dаnа tоlеrаnciје, 16. nоvеmbrа pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Brаnkicа Јаnkоvić i upоzоrilа dа tо mоžе imаti dugоrоčnе pоslеdicе zа cеlо društvо.

Regulatorno telo za elektornske medije
Program pristupačan osobama sa invaliditetom


Savet Regulatornog tela za elektronske medije
PREPORUKA o većoj dostupnosti programskih sadržaja osobama sa invaliditetom

Attachments:
Download this file (Izveštaj o pristupacnosti programa osobama sa invaliditetom 2019.pdf)Izveštaj1916 kB
Download this file (Preporuka o vecoj dostupnosti programskih sadrzaja osobama sa invalidetom.pdf)Preporuka225 kB

Za tridesetogodišnjeg profesora srpskog jezika i književnosti, koji spada u grupu od oko 12.000 slepih i slabovidih osoba u našoj zemlji, traženje posla u prošlosti svodilo se na borbu s vetrenjačama.

Trenutno, i to već šestu godinu zaredom, radi pod ugovorom o privremenim i povremenim poslovima u jednom udruženju, gde se u biblioteci bavi uređivanjem i snimanjem audio knjiga.

Pristupačnost medija i medijskih programa za osobe sa invaliditetom tokom izbora za odbornike u Skupštini Grada Beograda 4.marta 2018. godine

Osobe sa invaliditetom u Srbiji se susreću sa različitim vidovima uskraćivanja prava, uključujući tu prepreke u ostvarivanju izbornih prava. Ove prepreke, u zavisnosti od vrste invaliditeta, obuhvataju isključivanje iz izbornog prava (osobe lišene poslovne sposobnosti), onemogućavanje glasanja na izborni dan zbog nepristupačnosti biračkih mesta (osobe koje imaju potreškoća u kretanju ili se kreću uz pomoć kolica), povredu tajnosti glasanja (slepe i slabovide osobe). Gluve i nagluve osobe se suočavaju sa najvećom preprekom pri ostvarivanju prava na informisanje o temama od opšteg značaja, kojima ne mogu da pristupe upravo zbog svog invaliditeta.

Kompletan preged možete pročitati u dokumentu u prilogu

Attachments:
Download this file (Pristupacnost medija i medijskih programa za osi.pdf)Istraživanje604 kB

Uzroci: Starost, buka, ali i upotreba nekih lekova glavni su razlozi što skoro svaki deveti stanovnik treba da nosi slušni aparat

Svake godine u Srbiju se uveze između 12.000 i 21.000 slušnih aparata, što ukazuje na sve veću potrebu građana za ovim pomagalom.
Prošle godine u Srbiju je uvezeno više od 15.000 slušnih aparata, a rekordna godina je bila 2011, kada su uvezena 20.873 komada.

Gluvi i nagluvi ljudi u Srbiji često se osećaju kao stranci u sopstvenoj državi.
Borba osoba sa oštećenjem sluha za poboljšanje uslova života je teška i podrazumeva brojne prepreke koje u Srbiji postoje decenijama.

RIK preporučuje političkim strankama u Srbiji da uključe osobe sa invaliditetom u rad izbornih organa

Članovi Republičke izborne komisije Vesna Mizdrak i Zoran Lukić i zamenik sekretara RIK Branko Marinković i članica predsedništva Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije Gordana Rajkov složili su se da je izuzetno bitno uključiti osobe sa invaliditetom u rad izbornih organa, te da bi takvu preporuku trebalo uputiti političkim partijama.

Uskoro na našem youtube kanalu: