Zaštitnik građana zatražio je od nadležnog ministarstva da se izmenama i dopunama Zakona o sportu vrhunskim sportistima sa invaliditetom sluha obezbede ista prava koja imaju sportisti bez invaliditeta i sportisti sa drugim oblicima invaliditeta - nacionalna priznanja, novčane nagrade za ostvarene vrhunske rezultate na takmičenjima i nacionalna penzija.

Vrhunski sportisti sa invaliditetom sluha donose medalje sa najvećih sportskih takmičenja kao što su Olimpijske igre gluvih, svetska i evropska prvenstva gluvih, ali važećim Zakonom o sportu nisu tretirani kao sportisti bez invaliditeta i sportisti sa drugim oblicima invaliditeta, izjavio je zaštitnik građana Zoran Pašalić.

Zaštitnik građana je postupajući na osnovu obraćanja građanina, koji se obratio ovoj instituciji u ime vrhunskih sportista sa invaliditetom sluha zbog diskriminacije i nepriznavanja rezultata na najvećim sportskim takmičenjima, utvrdio da je potrebno izmeniti i dopuniti Zakon o sportu tako da se odnosi i na sportiste sa invaliditetom sluha, članove Sportskog saveza gluvih Srbije i Olimpijskog komiteta gluvih Srbije, koji nisu prepoznati u odredbama važećeg zakona.

Kompletan tekst incijative > > >