Pristupačnost medija i medijskih programa za osobe sa invaliditetom tokom izbora za odbornike u Skupštini Grada Beograda 4.marta 2018. godine

Osobe sa invaliditetom u Srbiji se susreću sa različitim vidovima uskraćivanja prava, uključujući tu prepreke u ostvarivanju izbornih prava. Ove prepreke, u zavisnosti od vrste invaliditeta, obuhvataju isključivanje iz izbornog prava (osobe lišene poslovne sposobnosti), onemogućavanje glasanja na izborni dan zbog nepristupačnosti biračkih mesta (osobe koje imaju potreškoća u kretanju ili se kreću uz pomoć kolica), povredu tajnosti glasanja (slepe i slabovide osobe). Gluve i nagluve osobe se suočavaju sa najvećom preprekom pri ostvarivanju prava na informisanje o temama od opšteg značaja, kojima ne mogu da pristupe upravo zbog svog invaliditeta.

Kompletan preged možete pročitati u dokumentu u prilogu