Okrugli sto „Lekcija iz kriza: Kako da se zaustavi društvena isključivost osoba sa invaliditetom i marginalizovanim grupama“ održana je danas u Arhivu Vojvodine. U okviru dve panel diskusije poručeno je da je potrebno uložiti više napora u proizvodnju medijskih sadržaja koji su prilagođeni osobama sa invaliditetom, kao i dostupnost kulturnih sadržaja.

Takođe, je istaknuto da je tokom kovid krize, u medijima nedostajao pogled na pandemiju iz ugla ljudi sa različitim poteškoćama, te da su pojedini mediji u potpunosti zaobišli taj način sagledavanje situacije, naročito u prvim mesecima kriza, kada je stupila na snagu zabrana kretanja i zatvaranje.

Novinarka Marijana Čanak naglasila je da u mediji nedostaje adekvatan način izveštavanja o ljudima sa invaliditetom, u kojem se ne promovišu stereotipi o takvim osobama. Ona je naglasila da je invalidnost potrebno posmatrati kao ljudsku karakteristiku sa neutralnom konotacijom, što nažalost danas nije slučaj.

Kada je reč o dvostrukoj ranjivosti, urednica portala Storyteller Vladimira Dorčova Valtnerova istakla je da je u pitanju fenomen o kojem se ne govori dovoljno, s obzirom na to da postoje i primeri kada su i pripadnici nacionalnih manjina istovremeno osobe sa invaliditetom. Zbog toga je i samo izveštavanje o pandemiji iz ugla ljudi kojima je potrebna dodatna asistencija, ocenila kao veoma loše.

Viša savetnica i šefica odeljenja za pritužbe poverenika za zaštitu ravnopravnosti Jelena Kotević kaže da su konkretni problemi sa kojima su se obraćale osobe sa invaliditetom tokom pandemije prvenstveno bila nemogućnost ostvarivanja prava na usluge personalnog asistenta, negovatelja, usluge pomoć u kući, i da se došlo do situacije da su u vremenskom periodu u kojem je zabrana kretanja važila, ostajali bez usluge koja im je bila preko potrebna.

„Rad poverenika za zaštitu ravnopravnosti, 2020 i 2021 godine bio obojen pandemijom korona virusa, naročito u prvim mesecima kada je uvedeno vanredno stanje. Mere za suzbijanje širenja virusa imale su veoma negativne efekte na najugroženije društvene grupe“, reka je Kotevićeva i naglasila da je invaliditet kao lično svojstvo na osnovu kojeg neko može biti diskriminisan, već godinama unazad u vrhu, i među prvima po broju podnetih pritužbi, kojih je tokom 2020. bilo preko 3.000, a prošle godine preko 3.200.

Kompletan tekst u Danasu > > >