Republika Srbija, Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Vršac, po ovlašćenju direktora NSZ filijale Vršac gospodina Radojice Lazina, odobrila je mere aktivne politike zapošljavanja - sprovođenje javnog rada za 3 osobe sa invaliditetom u 2021.godini u trajanju od četiri meseca. Cilj projekta Info vodič '' MAPIRANjE PRISTUPAČNOSTI USLUGAMA I INFORMISANjE OSI NA ZNAKOVNOM JEZIKU ZA TERITORIJU GRAD VRŠAC, PLANDIŠTE I BELA CRKVA''.

Od predstavnika institucija na teritoriji Grada Vršac, Opštine Plandište i Opštine Bela Crkva i raznih institucuja, pojedinaca, podatke i popunjen upitnik o osobama koja poseduju sertifikat tumača/prevodioca znakovnog jezika, kako bismo izgradili i mapirali bazu informacija o pristupačnosti usluga, koja će se koristiti kao vodič osobama sa senzornim i telesnim invaliditetom koja koriste znakovni jezik za komunikaciju, gde će im biti omogućen pristup u svim javnim institucijama, raznim službama i ustanovama, na osnovu postojećih baza podataka, koja će lako biti dostupna i pregledna na www.znakovnijezik.rs čime će njihovo kretanje i svakodnevno snalaženje biti olakšano, bez barijera.

Grad Vršac, Opština Plandište i Bela Crkva, kao odgovorne Lokalne samouprave, razne institucije, službe i ustanove, imaju za svoj cilj kontinuirano unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (OSI) i njihovu sveukupnu inkluziju u svim segmentima društvenog života u zajednici što je i definisano Akcionim planom za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.
Molimo Vas da Vaš odgovor i popunjen upitnik pošaljete na navedenu adresu.
S poštovanjem, zahvaljujem se za saradnju.

Kancelarija ''STVARNOST TIŠINE'', osobama sa senzornim i telesnim invaliditetom pripadnicima nacionalnih manjina, Roma/nja, deci, ženama, mladima, odraslima, starima, su usluge na znakovnom jeziku. Pružanje usluge i podrške tumačenja i prevođenje korisniku u održavanju i unapređivanju kvaliteta njihovoh potreba u svakodnevnom životu, uklanjanja komunikacionih barijera kroz održavanje što većeg stepena samostalnosti. uz aktivno učestvovanje u zajednici. Ovom uslugom na znakovnom jeziku se obezbeđuje odgovarajuća praktična podrška koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje osnovnih, ličnih i društvenih potreba koje korisnik fizički nije u stanju da zadovolji bez pomoći tumača za znakovni jezik koja je istovremeno lična i praktična. Osobe sa senzornim i telesnim invaliditetom pripadnici nacionalnih manjina, Roma/nja, deca, žene, mladi, odrasli, stari predstavljaju značajnu grupu stanovništva. Brojnost ove grupe osoba sa invaliditetom je izuzetno velika na teritoriji Grada Vršac, Opština Plandište i Bela Crkva, koji zavise od pomoći i podrške drugih osoba neophodna za prevazilaženje komunikacione zavisnosti i ostvarivanje punog građanskog, ljudskog, društvenog, intelektualnog, kulturnog potencijala.

Pozivamo građane/ke koji poseduju sertifikat za tumača ili prevodioca znakovnog jezika, da nam se slobodno jave, o dogovorimo angažovanju.


Zoran Jevtić
Predsednik i Zakonski zastupnik