Mala enciklopedija na srpskom znakovnom jeziku.
Paja Jovanović, slikar.