Zaštitnik građana zatražio je od nadležnog ministarstva da se izmenama i dopunama Zakona o sportu vrhunskim sportistima sa invaliditetom sluha obezbede ista prava koja imaju sportisti bez invaliditeta i sportisti sa drugim oblicima invaliditeta - nacionalna priznanja, novčane nagrade za ostvarene vrhunske rezultate na takmičenjima i nacionalna penzija.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku - Ponedeljak 17. oktobar 2022.

Mala enciklopedija na srpskom znakovnom jeziku.

Vasko Popa, pisac.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku - Ponedeljak 10. oktobar 2022.

Mala enciklopedija na srpskom znakovnom jeziku.
Paja Jovanović, slikar.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku - Ponedeljak 3. oktobar 2022.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku - Ponedeljak 31. oktobar 2022.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku - Ponedeljak 26. septembar 2022.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku - Ponedeljak 24. oktobar 2022.

Video nedeljnik na srpskom znakovnom jeziku - Ponedeljak 19. septembar 2022.